KHO BẠC HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

KHO BẠC HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

CHI TIẾT DỰ ÁN:

Tên dự án: Cải tạo mở rộng trụ sở kho bạc Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Q Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Chủ đầu tư: Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang
Quy mô: Công trình cấp III
Gói thầu: thi công phần xây lắp
Đơn vị thi công Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Lộc
Giá trị hợp đồng:     5 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành:     268 ngày

 

Comments are closed.