Năng Lực Phúc Lộc

1. Nhân Sự

Hiểu rõ con người là chìa khoá của thành công, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh.

Cùng với sự phát triển của công ty, nhân lực của công ty qua các năm được thể hiện trong biểu đồ sau:

Bieu do nhan luc Phuc Loc

Biểu đồ số lượng cán bộ, công nhân công ty phát triển qua các năm

2. Tài Chính

3. Thiết Bị