DỰ ÁN: MỞ RỘNG MỎ SÉT

DỰ ÁN: MỞ RỘNG MỎ SÉT

CHI TIẾT DỰ ÁN: THI CÔNG XÂY LẮP MỞ RỘNG MỎ SÉT HÒN CHÔNG 2015

 

Tên dự án: Mở rộng mỏ sét Hòn Chông 2015
Địa chỉ: Nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông, Kiên Lương, Kiên Giang
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
Quy mô: Nhà trạm điện, hố thu, đường ống, đường băng tải, hàng rào.
Gói thầu: Xây lắp
Đơn vị thi công Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Lộc
Giá trị hợp đồng:     7.9 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành:     03 tháng

Phúc Lộc

Comments are closed.