Dự Án Thiết kế kiểm tra cảng Cát Lái – Holcim VN

Dự Án Thiết kế kiểm tra cảng Cát Lái – Holcim VN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
Quy mô: Cảng cấp III
Gói thầu: Thiết kế, kiểm tra kết cấu
Giá trị hợp đồng:     165 triệu đồng
Thời gian hoàn thành:     01 tháng

Phuc Loc Co.,

1 COMMENTS