RAM DỐC NHÀ MÁY HOLCIM

RAM DỐC NHÀ MÁY HOLCIM

CHI TIẾT DỰ ÁN: 

Tên dự án: Thi công ram dốc tại nhá máy Hòn Chông
Địa chỉ: Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
Quy mô: Cấp III
Gói thầu: Thiết kế, thi công
Giá trị hợp đồng:     2,5 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành:     60 ngày

 

 

Comments are closed.