TRỤ SỞ LÀM VIỆC TAND THÀNH PHỐ MỸ THO

TRỤ SỞ LÀM VIỆC TAND THÀNH PHỐ MỸ THO

CHI TIẾT DỰ ÁN: 

Tên dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Chủ đầu tư: Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang
Quy mô: Công trình cấp III, nhóm C
Gói thầu: Thi công phần xây lắp
Đơn vị thi công Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Lộc
Giá trị hợp đồng:     23,8 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành:     350 ngày

Comments are closed.