TRỤ SỞ LÀM VIỆC TAND TỈNH ĐỒNG THÁP

TRỤ SỞ LÀM VIỆC TAND TỈNH ĐỒNG THÁP

CHI TIẾT DỰ ÁN: 

Tên dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: QL 30, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Quy mô: Công trình cấp II, nhóm B
Gói thầu: thi công phần xây lắp
Đơn vị thi công Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Lộc
Giá trị hợp đồng:     42 tỷ đồng
Thời gian hoàn thành:     445 ngày

 

Comments are closed.